Digitale ledenvergadering ALV

Introductie
Programma
Inspreken en stemmen
Aanmelding voor de ALV als toehoorder
Meer informatie

Introductie

Vrijdag 25 september vindt de digitale ALV plaats van 15.00 tot 17.00 uur. De agenda en de bijbehorende stukken zijn nu beschikbaar op de website.
Alle leden zijn op 28 augustus voor de ALV uitgenodigd via een ledenbrief.
De vergadering wordt live gestreamd, zodat alle vertegenwoordigers van de gemeenten de vergadering kunnen volgen.

Stemgerechtigden voor de ALV kunnen vanaf woensdag 23 september 17.00 uur niet meer aangemeld worden.

Programma

In deze uitgestelde ALV wordt de uitslag van de eerdere ledenraadpleging in mei-juni ter bekrachtiging aan u voorgelegd en bespreekt u onder andere voorstellen inzake de uitvoering van eerdere ALV-moties en een wijziging van de VNG-statuten. Vanzelfsprekend zullen wij daarbij aandacht besteden aan de actuele ontwikkelingen rond corona, de financiële problemen waarmee veel gemeenten al langer kampen en onze inzet in de komende periode om uw belangen te behartigen.

Inspreken en stemmen

De digitale ALV wordt gepresenteerd door het VNG bestuur vanuit De Willemshof in Den Haag (VNG bureau). Alleen deelnemers die zich vooraf hebben aangemeld kunnen het woord voeren. Het uitgangspunt is dat insprekers vanuit de Willemshof het woord voeren. Daarnaast is er per gemeente 1 vertegenwoordiger die namens de gemeente stemt en via een chatfunctie vragen kan stellen aan een VNG medewerker. U kunt zich ook als toehoorder aanmelden.

Stemmen tijdens de ALV

Vragen over wie er namens uw gemeente stemt, kunt u stellen aan uw gemeentesecretaris.

Alle gemeentesecretarissen hebben een mail via de VNG ontvangen met het verzoek om door te geven wie namens de gemeente de stemmen uitbrengt. Op donderdagmiddag 24 september ontvangen alle stemgerechtigden van wie wij de gegevens hebben doorgekregen een mail met hun gebruikersnaam en wachtwoord waarmee ze tijdens de ALV kunnen stemmen.

De gemeentesecretarissen die geen stemgerechtigde hebben doorgegeven, ontvangen op hun eigen mailadres de mail met gebruikersnaam en wachtwoord waarmee de gemeente kan stemmen tijdens de ALV.

Aanmelding voor de ALV als toehoorder

Wilt u als toehoorder de digitale ALV bijwonen, dan kun u hier de live-stream bekijken.

Wilt u zich melden als inspreker, dan kan dat via e-mail: motiealv@vng.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie, het indienen van amendementen/moties en de vergaderstukken verwijzen wij u door naar de website van de VNG, klik hier.